Tag Archives: THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP BÌNH PHƯỚC

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP BÌNH PHƯỚC

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP BÌNH PHƯỚC THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP BÌNH PHƯỚC – Bình Phước là một trong 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam được hưởng chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg, ngày 8-11-2013 của Thủ tướng Chính […]

Call Now Button