Tag Archives: điện năng lượng mặt trời hòa lưới 5kw

Khuyến khích điện mặt trời, Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020

  Khuyến khích điện mặt trời, Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020 Ngày 06.04.2020 chính phủ ra quyết định số 13/2020/QĐ-TTg 2020, về việc khuyến khích đầu tư lắp đặt điện mặt trời giai đoạn từ 2020. Theo đó, Giá điện mặt trời nổi được tính là 1.783 VNĐ/Kwh ( 7.69 UScent/kWh )   Giá điện dự […]