Tag Archives: Tủ tụ bù Đồng Nai

Chuyên lắp Tủ Tụ Bù tại Đồng Nai

Bên mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40 kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100 kVA trở lên và có hệ số công suất Cosphi < 0,9 phải mua công suất 1.Hiện tại nhiều hộ kinh doanh sử dụng điện 3 pha […]