Tag Archives: Sạc xe điện

Tương Lai Hạ Tầng Sạc Xe Điện tại Việt Nam

Trong khi thị trường xe ô tô điện ở Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng với nhiều mẫu xe mới được giới thiệu, cơ sở hạ tầng trạm sạc xe điện lại phát triển không cân đối. Các nhà đầu tư xe điện hàng đầu đã xây dựng một hệ thống […]