Tag Archives: Hóa đơn điện bị phạt vô công

Cách phân biệt hóa đơn bị phạt công suất , tính toán dung lượng tủ bù và kiểm tra hóa đơn sau khi lắp đặt Tủ Tụ Bù

Theo thống kê tổng số tiền thu về từ việc bán công suất trong năm 2016 của EVN là 871 tỷ đồng. Khoản tiền này, các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng điện 3 pha có thể loại bỏ hoàn toàn, không phải đóng cho điện lực nếu biết được doanh nghiệp mình có đang bị phạt […]