Tag Archives: Kiểm tra tủ bù

Một vài kinh nghiệm của Quang Anh CGTE trong vận hành kiểm tra tủ bù

  Tủ bù được đấu nối vào lưới điện hạ thế và các thiết bị điện có hệ số Cos phi thấp nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của thiết bị và giảm tổn thất trên hệ thống lưới điện. Xu thế bù sâu về lưới hạ thế đang ngày càng phát huy hiệu quả, tuy […]