Bù công suất phía hạ thế

Có nhiều phương pháp bù công suất cho lưới điện hạ thế, tùy điều kiện thực tế
bù công suất hạ thế
Hình ảnh: Sơ đồ vị trí lắp tụ bù trong mạng điện
XEM TẤT CẢ NỘI DUNG
TỤ BÙ PHẢN KHÁNG
BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ
TỦ BÙ PHẢN KHÁNG
giá trạm biến áp

Bù công suất phía TRUNG THẾ

Công ty điện lực thường nâng điện áp lên trên định mức để bù cho lượng điện áp rơi trên đường dây. Càng lắp nhiều tụ bù trung thế, điện áp đấu xuất tuyến càng dâng cao theo công thức sau:
XEM TẤT CẢ NỘI DUNG
BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ THẾ. LÀ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT LƯỚI ĐIỆN, GIẢM HÓA ĐƠN ĐIỆN HÀNG THÁNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP.