Quang Anh CGTE build pole mounted transformers to fit specific applications from 3x15KVA through 3x100KVA, with primary voltage ratings up to 22kv. In addition, we have single-phase pole-type transformers from 15KVA to 100KVA.

Trạm treo hay còn gọi là trạm biến áp treo là loại trạm biến áp dùng 3 máy biến áp 1 pha, có công suất từ 15KVA đến 100KVA lắp đặt trên cùng 1 trụ BTLT hoặc hai trụ ghép đôi. LA, FCO, tủ điện hạ thế và tủ điện kế cùng đặt trên trụ.

Quang Anh CGTE build pole mounted transformers to fit specific applications from 3x15KVA through 3x100KVA, with primary voltage ratings up to 22kv. In addition, we have single-phase pole-type transformers from 15KVA to 100KVA.

Quang Anh CGTE chuyên thi công trọn gói trạm biến áp treo, công suất trạm treo từ 3x15KVA đến 3x100KVA,điện áp 22KV, sử dụng máy biến áp 1 pha có công suất từ 15KVA đến 100KVA.

Quang Anh CGTE build pole mounted transformers to fit specific applications from 3x15KVA through 3x100KVA, with primary voltage ratings up to 22kv. In addition, we have single-phase pole-type transformers from 15KVA to 100KVA.