The 250KVA transformer subtation – Full package construction cost

    Giá trạm biến áp 250kva kiểu giàn trên đây phục vụ tham khảo, chưa bao gồm 10% thuế VAT,  tính theo giá vật tư thiết bị tại thời điểm hiện tại ( tháng 01/2020 ), cách điểm đấu nối tối đa 40m, trung thế đi nổi.

    Giá thực tế tùy thuộc vào từng địa phương, hoặc các khu công nghiệp khác nhau. Phụ thuộc vị trí, cách thức đấu nối, khoảng cách từ điểm đấu nối đến trạm biến áp và vật tư thiết bị theo trạm.