Offset voltage cabinets

Tủ tụ bù vô công hay còn gọi là tủ bù hệ số công suất. Tủ này thường lắp đặt hợp bộ trong tủ MSB hoặc tủ hạ thế tổng (tủ hạ trạm), cũng có thể lắp độc lập tùy vào thiết kế. Ngoài ra, tủ bù còn có thể lắp trực tiếp tại các vị trí của tải tiêu thụ.
Tủ tụ bù vô công hay hạ thế có chức năng bù lại tổn hao công suất hay là vô công (tính dung) bị mất đi trong quá trình truyền tải và phân phối (tính cảm). Nếu hệ thống điện bạn đang sử dụng, có mức công suất này vượt quá quy định của điện lực, bạn sẽ bị điện lực phạt công suất vô công. Khi đó nếu kiểm tra hóa đơn điện đang sử dụng, bạn sẽ thấy mục VC (vô công) trong hóa đơn điện này.
Mục đính của tủ bù ha thế: