Cung cấp, lắp đặt các loại tủ điện theo trạm biến áp :

  • Tủ điện hạ trạm biến áp
  • Tủ điện tổng MSB hợp bộ nhiều module ( phân phối, bù công suất vô công, điều khiển chuyển nguồn máy phát..)
  • Tủ điện ACB, tủ điện MCCB
  • Tủ bù hạ thế hay tủ bù công suất phản kháng, dùng để bù công suất vô công.