THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP LONG AN

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP LONG AN

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP LONG AN – Để nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng điện, quy hoạch phát triển điện. Cần tính toán hạ thế các lưới trung thế hiện hữu. Và xác định rõ lộ trình xóa điện kế tổ để phục vụ tốt cho nhu cầu nhân dân.
Đồng thời, quy hoạch cần quan tâm đến cải tạo lưới điện hiện hữu. Nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

Mạng lưới điện

Lưới điện cung cấp cho tỉnh Long An gồm các trạm biến áp trung gian và cụm phát điện như sau :

 • Tân An:Trạm Tân An 1: 110/22/15KV(40 MVA); Trạm Tân An 2: 110/22/15 KV(40MVA)
 • Bến Lức: (65MVA)
 • Mộc Hóa: 110/22/15 KV(25 MVA).
 • Cần Đước ( 16MVA)
 • Đức Hòa: 110/22/15(40MVA)
 • Phú Lâm: điện thế 110/15 KV, dung lượng 40 MVA cung cấp cho thành phố và một phần cho huyện Cần Giuộc.
 • Cai Lậy: điện thế 66/15 KV, dung lượng 10 MVA cung cấp cho tỉnh Tiền Giang và một phần cho các huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh và Thạnh Hóa.
 • Trảng Bàng: điện thế 66/15 KV, dung lượng 12,5 MVA cung cấp cho Tây Ninh và một phần cho huyện Đức Hòa và Đức Huệ.

 • Diesel: gồm có diesel đặt tại thành phố Tân An có công suất 565 Kw.

  TRẠM RIÊNG – THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP LONG AN

  Ngoài ra còn có những đơn vị lớn tự đầu tư trạm riêng như: Cty TNHH Giày Ching Luh(có công suất: 25 MVA); Cty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam(có công suất 10 MVA); Cty Vina-Chung Shing(có công suất 25MVA).

  Nhìn chung, các trạm biến áp của tỉnh đều trong tình trạng thừa tải. Các nguồn diesel dự phòng chỉ có thể đáp ứng một phần nhu cầu điện năng cho các hộ sử dụng điện ưu tiên trong lúc mất điện.

 • Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

  I. Phụ tải điện

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP LONG AN

 • Phụ tải điện được tính toán dự báo nhằm đáp ứng đủ nhu cầu điện cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Long An. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP giai đoạn 2011 – 2015 đạt 14,0%/năm; Tăng trưởng GDP giai đoạn 2016 – 2020 đạt 13,3%/năm.

  – Năm 2015: Dự báo công suất cực đại Pmax= 772,3MW, điện thương phẩm 4507,9 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011-2015 là 20,2%/năm.

  – 2020: Dự báo công suất cực đại Pmax=1528,0MW; điện thương phẩm 9.428,8 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 15,9%/năm.

  II. Khối lượng xây dựng

   

  Khối lượng xây dựng tính toán trong đề án. Chỉ bao gồm lưới điện xây dựng, trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Long An.

  1. Lưới 220, 110kV:

  a- Giai đoạn 2011 – 2015:

  – Đường dây 220kV:

  + Xây dựng mới 70,7km đường dây

  + Cải tạo 144,0km đường dây

  – Trạm 220kV:

  + Nâng công suất trạm 220kV Long An 2, (2×250)MVA

  + Xây dựng mới trạm Đức Hòa 2 – (2×250)MVA

  +  XDM trạm Bến Lức 2 – (1×250)MVA.

  + Xây dựng mới trạm Cần Đước – (1×250)MVA.

  – Đường dây 110kV:

  + XDM15 tuyến đường dây với tổng chiều dài 82,5km.

  – Trạm 110kV:

  + Xây mới 15 trạm biến áp tổng dung lượng 923MVA (trong đó có 5 trạm khách hàng với tổng dung lượng là 305MVA, gồm:

 • Lê Long: 40MVA, trạm khu công nghiệp Xuyên Á: 2×40 MVA
 • Vĩnh lộc 2: 40 MVA, khu công nghiệp Thuận Đạo 40+25MVA và khu công nghiệp Phú An Thạnh: 2x40MVA).+ Cải tạo lắp máy 2, nâng công suất cho 5 trạm biến áp với tổng dung lượng 145MVA.

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP LONG AN

 •  

  b- Giai đoạn 2016 – 2020:

  – Đường dây 220kV:

  + Xây dựng mới 2 tuyến đường dây chiều dài 32km.

  – Trạm 220kV:

  + Lắp máy 3 trạm 220kV Đức Hòa 2  thành (3×250)MVA.

  + LM 2 trạm 220kV Bến Lức 2  thành (2×250)MVA.

  + Lắp máy 2 trạm 220kV Cần Đước  thành (2×250)MVA.

  + Xây dựng mới trạm 220kV Bến Lức 3 – (2×250)MVA.

  – Đường dây 110kV:

  + XDM 11 tuyến đường dây với tổng chiều dài 167,5km.

  – Trạm 110kV:

  + Xây mới 8 trạm biến áp tổng dung lượng 664MVA.

  + Cải tạo lắp máy 2, nâng công suất cho 10 trạm biến áp với tổng dung  lượng 710MVA.

  2. Lưới phân phối:

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP LONG AN

 • a- Giai đoạn 2011 — 2015:
  – Đường dây 22kV:

  + Xây mới: 779,4 km

  + Cải tạo: 505,5 km

  – Trạm biến áp 22/0,4kV:

  + Xây mới: trạm biến áp tổng dung lượng 588.572,5kVA.

  – Hạ thế:

  + XM 1.260 km; lắp đặt  89.386 công tơ

  b- Giai đoạn 2016 – 2020:

  – Đường dây 22kV:

  + Xây mới: 541,3 km.

  + Cải tạo: 252,7 km.

  – Trạm biến áp 22/0,4kV:

  + Xây mới trạm biến áp tổng dung lượng 353.143,5kVA.

  – Hạ thế:

  + XM 756 km; lắp đặt 28.931công tơ.

  III. Vốn đầu tư

  Giai đoạn 2011 – 2015 tổng vốn đầu tư cần huy động là: 6.847.737 triệu đồng.

  Trong đó:

  Lưới điện 220kV:  3.809.470 triệu đồng.

  LĐ 110kV: 1.851.100470 triệu đồng.

  Lưới điện 22kV: 938.322 triệu đồng.

  LĐ hạ thế: 248.845 triệu đồng.

  Tổng cộng: 6.847.737 triệu đồng.

  TÍNH TOÁN HẠ THẾ

  – Để nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng điện, quy hoạch phát triển điện. Cần tính toán hạ thế các lưới trung thế hiện hữu và xác định rõ lộ trình xóa điện kế tổ để phục vụ tốt cho nhu cầu nhân dân. Đồng thời, quy hoạch cần quan tâm đến cải tạo lưới điện hiện hữu. Nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

  – Hàng năm, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh. Thông qua việc cho tạm ứng vốn ngân sách tỉnh cho ngành điện (không tính lãi). Để đáp ứng phần nào nhu cầu cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu vực nông thôn.

  – Việc đầu tư xây dựng lưới điện là một trong các kết cấu cơ sở hạ tầng quan trọng. Là điều kiện tiên quyết để phát triển các ngành kinh tế. Đặc biệt là công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cải thiện đời sống người dân. Vì vậy, việc huy động nguồn lực đầu tư cho dự án quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh là cần thiết và cấp bách.

Trạm biến áp hạ thế 22/0.4KV – Thi công trạm biến áp Long An

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP LONG AN

Ngày nay, khi Long An ngày càng phát triển, đô thị hóa ngày càng mở rộng. Các tòa nhà, nhà máy, khu công nghiệp lớn ra đời. Đòi hỏi nhu cầu cấp điện cho nhà xưởng, xí nghiệp, nhà máy ngày càng cao.

Vì thế công việc đầu tư lưới điện cho việc truyền tải, hạ ngầm các tuyến cáp. Và thi công các trạm biến áp 22/0.4kv tại Long An. Đang được đẩy mạnh ở thành phố Long An và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dung lượng của máy biến áp, vị trí đặt số lượng và phương án vận hành máy biến áp. Là những yếu tố ảnh hưởng rất lớn về chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của hệ thống cung cấp. Là một trong những phần tử quan trọng nhất trong hệ thống cung cấp điện. Của địa điểm sản xuất, nhà máy, nhà xưởng trong tại khu công nghiệp tại Long An.

Trạm biến áp 22/0.4kv nhận điện từ trạm biến áp trung gian. Biến đổi xuống các cấp điện áp thích hợp. Để đáp ứng cho các cấp phụ tải của phân xưởng, nhà máy trong khu công nghiệp.

Công suất các loại trạm biến áp

Các công suất thường thấy như 3x15KVA, 3x25KVA, 3x50KVA, 3x75KVA, 3x100KVA, 160KVA, 200KVA, 250KVA, 300KVA, 320KVA. 400KVA, 500KVA, 560KVA, 630KVA, 750KVA, 800KVA, 900KVA, 1000KVA, 1250KVA, 1500KVA, 2000KVA, 2500KVA, 3000KVA, 3500KVA, 4000KVA.

Với nhiều tên gọi trạm biến áp, ứng với mỗi dải công suất trạm biến áp. Như trạm biến áp treo, trạm biến áp giàn, trạm biến áp đặt nền. Trạm biến áp trụ thép đơn thân, trạm phòng, trạm Kios.

Dung lượng của máy biến áp, hay dung lượng trạm biến áp. Vị trí đặt, số lượng và phương án vận hành máy biến áp. Là những yếu tố ảnh hưởng rất lớn. Về chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, của hệ thống cung cấp điện.

Năng lực thi công trạm biến áp Long An

 

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP LONG AN
Xây lắp điện quang anh trạm biến áp

Vì vậy, việc thi công trạm biến áp Long An. Cần có đơn vị có đầy đủ năng lực chuyên môn. Trong việc thiết kế, thi công, giám sát việc thực hiện thi công trạm biến áp. Cũng như thực hiện các thủ tục liên quan về cấp điện, đấu nối với điện lực địa phương.

Xây Lắp Điện Quang Anh với đội ngũ kỹ sư giỏi và nhiều năm kinh nghiệm trong việc thi công trạm biến áp Long An. Cũng như các tỉnh lân cận Quảng Ngãi, Huế, Bình Định… Là lựa chọn tốt nhất cho quý khách hàng, trong việc xây dựng các loại trạm biến áp hạ thế. Đảm bảo chất lượng cao, thẩm mỹ và tiến độ đóng điện nhanh nhất.

Qúy khách hàng có nhu cầu xây dựng trạm biến áp 15-22/0.4kv công suất các loại. Vui lòng liên hệ Xây Lắp Điện Quang Anh để được tư vấn, khảo sát và báo giá nhanh nhất.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ

QUANG ANH CE CO.,LTD

VP: Lầu 2 Tòa Nhà I2 Building, Số 236/26 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02862724787 –  Hotline: 0919758191
Email: sales@quanganhcgte.com
Website: https://quanganhcgte.com
Mã số thuế: 0313760369

“Tiết kiệm năng lượng là đầu tư cho thế hệ tương lai”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *