Tủ Tụ Bù 500 Kvar

Công suất (kVAr) loại điện cảm là công suất vô ích, gây ra do tính cảm ứng của các loại phụ tải dây quấn như mô tơ, ballast đèn cao áp… Công suất này không tiêu thụ nhiên liệu của nguồn điện, nhưng sinh ra dòng điện lớn làm quá tải dây dẫn và tăng hao hụt điện năng trên dây dẫn.

Người ta loại trừ thành phần công suất (loại điện cảm) nói trên, bằng cách lắp tủ bù công suất .

Call Now Button